• Boende för hela livet

  Vi vill skapa attraktiva boenden som uppfyller dina behov ~ nu och i framtiden

Letar du boende?

Gör en intresse­anmälan på någon av våra bostäder

Är du hyresgäst?

Se hyresgäst­information eller gör felanmälan på din bostad

Våra fastigheter

Östersund

Fjällmon / Torvalla

Falkfångarvägen 8, 10

35 st nyproducerade hyresrätter i storlek 36-54 kvm. Lägenheterna färdigställdes under sommaren 2019. Samtliga lägenheter är inredda med ekparkett, öppen planlösning och modernt kök med diskmaskin. Här får du en känsla av nytt och naturnära. De egna ingångarna ger en trivsam miljö där du slipper störande ljud från trappuppgångar. Området kallas för Fjällmon i Torvalla. 

 
Viden 7, Östersund

Övre Hantverks­gatan 33 och Odensala­gatan 4

Fastigheten är belägen inom östra delarna av Östersunds centrum i närhet till Campus universitets­område, med adress Odensalagatan 4 samt Övre Hantverksgatan 33. Fastigheten är placerad i ett område med samlad flerbostads­husbebyggelse samt mindre flerbostadshus och småhus­bebyggelse.

Fastigheten har ur bostadssynpunkt ett lugnt läge med ca 15 min gångavstånd till centrum. Fastigheten är bebyggd med två 2-plans bostadsbyggnader med sammantaget 24 bostadslägenheter.

Kyrkgatan 3, 5 / Arkivvägen 8, 10 / Rådhusgatan 4

Fastigheten består av fem bostadshus för seniorer över 50 år. Totalt består fastigheten av 54 stycken bostadslägenheter med närhet till Östersunds sjukhus. Lägenheterna är hyresrätter men hyrs med förutsättning av medlemskap i områdets Kooperativa hyresrättsförening.  

Genvägen 29, Björkbackavägen 12, 14, Sollidenvägen 1, 3

Fastigheten är bebyggd med sex bostadsbyggnader för seniorer över 50 år. Sammanlagt finns 36 bostadslägenheter med närhet till Östersunds centrum, populära tennishallen samt Björkbackaparken. Lägenheterna är hyresrätter men hyrs med förutsättning av medlemskap i områdets Kooperativa hyresrättsförening med betalning av en insats innan inflytt. 

Övre Hantverksgatan 37


Fastigheten består av 18 lägenheter med närhet till Campus i Östersund med adress Övre Hantverksgatan 37. Fastigheten har ur bostadssynpunkt ett strategiskt läge med ca 15 min gångavstånd till centrum. På fastigheten finns det en 3-plans bostadsbyggnad med källare och parkering i anslutning. 

Fastigheten ligger i ett område med samlad flerbostads­husbebyggelse samt mindre flerbostadshus och småhus­bebyggelse.

 

Järpen

Lingonstigen, Suwes väg, Myltstigen, Rönnvägen, Björkvägen, Gastkulle­vägen samt Norra vägen

Fastigheten är bebyggd med 101 bostadslägenheter och ett antal lokaler i trivsamma områden som är anpassade för alla åldrar.


Kontakta oss om du vill hyra bostäder eller lokaler av oss eller har frågor om din fastighet.

Malin:                                                                         Mia:
malin@brogarden.com                                   mia@brogarden.com                                                                                                                                                                                                                                                                                              0703295705                                        

Uthyrningsregler

 • Andrahandsuthyrning
 • För att hyra ut din lägenhet i andra hand krävs att du får ett skriftligt medgivande från oss. Ansökan beviljas normalt 6 månader eller max ett år. Därefter kan man ansöka om förlängning. Det är du som är förstahandshyresgäst som är betalningsskyldig och har ansvar för störningar och skadegörelse under uthyrningsperioden. Påkommen olovlig andrahandsuthyrning kan leda till vräkning/avhysning och klassas som en misskött relation med Brogården vilket leder till att du inte har möjlighet att få en lägenhet hos oss de kommande två åren. Regelbundna kontroller görs i Brogårdens bestånd. Förstahandshyresgästen ansvarar alltid för att hyror betalas in i tid och att störningar inte sker. Första- och andrahandshyresgästen bör upprätta ett hyresavtal sinsemellan. Som andrahandshyresgäst kan du aldrig överta hyresavtalet. Andrahandshyresgästen måste uppfylla våra grundkrav. Andrahandsuthyrning godkänns under en begränsad tid om du som hyr i första hand har giltiga skäl. Vi följer hyreslagen för giltiga skäl. Tillfälligt arbete/studierPå annan ort eller i ett annat land. Arbetsgivarintyg eller studieintyg erfordras. 
 • Ålder eller sjukdom

 • En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Läkarintyg erfordras

 • Andra beaktansvärd skäl

 • Det ska vara särskilda situationer där hyresgästen har påtagliga skäl att inte använda lägenheten, men samtidigt har skäl att behålla anknytningen till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i dennes hem. Blankett för andrahandsuthyrning kan beställas via mail från oss på info@brogarden.com

 • Antal boende i lägenheten
 • Det hårda trycket på lägenheter bidrar till att många tränger ihop sig och bor alltför trångt i samma bostad. Därför finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas. Vi utgår från Boverkets norm om 2 personer per sovrum (undantaget barn under två år), kök och vardagsrum är inte inräknade. Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel. Undantag bedöms från fall till fall.
 • Att flytta in
 • När du flyttar in i din lägenhet finns en del praktiska saker som du behöver ta hand om. Det handlar om allt ifrån hyreskontrakt och nycklar, till besiktningsprotokoll, adressändring och hemförsäkring.
 • Tillträde till lägenheten
 • Du har tillträde till din lägenhet från klockan 12.00 första vardagen den månad avtalet börjar gälla. Om du och den tidigare hyresgästen kommit överens om ett tidigare inflyttningsdatum så ansvarar du själv för att städningen av bostaden är godkänd. Om det inte är ordentligt städat så är det du som får stå för arbetet och kostnaden.
 • Hyreskontraktet
 • Ditt hyresavtal är en värdehandling. Där står bland annat vad som ingår i hyran, dina rättigheter respektive skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstid och inflyttningsdatum. Det är bara personen på kontraktet som kan beställa underhåll samt ansöka om bostadsbyte eller tillåtelse om att hyra ut i andrahand. Kontrollera att uppgifterna på hyreskontraktet stämmer.
 • Bredband, TV och telefoni
 • I de flesta av våra bostäder har vi nu fibernät som ger dig möjlighet att teckna abonnemang på bredband, TV och telefonitjänster via Telia till din bostad. Kom ihåg att beställa dessa tjänster i god tid innan inflytt.
 • Nycklar
 • Nycklar kan hämtas efter klockan 12:00 på inflyttningsdatum. Om du inte kan komma personligen måste den som ersätter dig ha en fullmakt. Kontakta kontoret på 063-51 40 40 alterativt info@brogarden.com för att bestämma tid för utlämning av nycklar. Kontrollera att antalet nycklar stämmer med det antalet som du kvitterat ut. Kontrollera också att du fått eventuella tvätt-, hushålls-, cykelförrådsnycklar. Du ansvarar för att det antalet nycklar du kvitterar ut vid inflytt finns vid avflytt. Förlorad nyckel innebär cylinderbyte som bekostas av dej som hyresgäst. Om du behöver göra fler nycklar kontaktar du oss för att få en nyckelrekvisition. Nyckelrekvisitionen är en värdehandling och ska, om du inte hämtat ut någon nyckel, finnas kvar vid avflytt. Om du skulle bli utelåst kontaktar du vår upplåsningsservice, PD-bevakning 070-323 85 85, som har service dygnet runt.
 • Din hyra
 • Hela hyran betalas i förskott och ska vara oss tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. Din grundhyra står i hyreskontraktet och där ser du också vad som ingår. 
 • Besiktningsprotokollet
 • När du kvitterar ut nycklarna har du möjlighet läsa igenom besiktningsprotokollet från föregående hyresgäst. Läs igenom protokollet noga. Om du inom 8 dagar från inflytt upptäcker skador som missats vid besiktningen, ska du anmäla det till oss. Vi antecknar dina synpunkter och sparar dessa tillsammans med besiktningsprotokollet. Efter åtta dagar övertar du själv ansvar för eventuella skador.
 • Adressändring
 • För att din adress ska komma till din nya adress, gör du en flyttanmälan minst fem dagar före flytten. Flyttanmälan gör du hos Adressändring (www.adressandring.se) Vid en flyttanmälan är det vissa myndigheter som automatiskt får dina nya adressuppgifter. I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, banker, tidningar osv.
 • Flytt av abonnemang
 • Om inte hushållsel eller värme ingår behöver du teckna ett el-abonnemang på din nya adress när du flyttar in, samt avsluta abonnemanget på din gamla adress. Du måste också anmäla flytt av telefon och internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer om du behöver mer hjälp.
 • Hemförsäkring
 • Alla som bor hos oss ska ha en gällande hemförsäkring. Detta är för att du ska skydda dina personliga ägodelar vid en eventuell brand, vattenskada, inbrott eller annan skada. Om det uppstår en skada kan du via din hemförsäkring få ersättning för eventuella kostnader.
 • Brandsäkerhet
 • I varje lägenhet finns en brandvarnare som ska vara funktionskontrollerad. Den stora brandvarnartestardagen är den 1:a advent varje år. Ni byter själva batterier i brandvarnaren och ser till att den fungerar. Om din brandvarnare inte fungerar trots batteribyte; -kontakta omgående fastighetsskötaren. Eftersom det alltid är bråttom när det börjar brinna bör du kontrollera utrymningsvägar och annat brandskydd redan när du flyttar in. De utrymningsvägar du har tillgång till är trapphuset, balkongen, fönster, eller via brandkårens stege. Om du upptäcker brand: Larma via 112. OM du har möjlighet, - varna grannarna och påbörja evakuering och eventuellt släckningsarbete. Sätt dig i säkerhet, stäng fönster och dörrar för att förhindra att branden sprider sig.
 • Besiktningar
 • Avflyttningsbesiktning
 • Besiktningen bokas så snart som möjligt efter det att Brogården tagit emot en uppsägning. Besiktning bokas vi Peter på peter@brogarden.com alternativt 072-247 58 49. En besiktningsman bedömer då normalt och onormalt slitage. Onormalt slitage ska åtgärdas inom uppsägningstiden. Om inte debiteras avflyttande hyresgäst vid utflytt.
 • Städbesiktning
 • Städbesiktningen bokas när Brogården tagit emot uppsägningen. Besiktningen genomförs nära inpå eller på avflyttningsdagen då flyttstädningen är genomförd. En besiktningsman/fastighetsskötare besiktar flyttstädningen så att lägenheten är i godkänt skick vid återlämnandet. Blir inte städningen godkänd och det finns tid kan avflyttande hyresgäst ges möjlighet att städa om. Måste en städfirma tillkallas debiteras kostnaden avflyttande hyresgäst. Lägenheten ska vara godkänd och klar senast kl. 12.00 första vardagen efter avtalets slutdatum. Nycklarna lämnas till fastighetsskötaren vid godkänd städbesiktning.
 • Bilplats
 • Våra bilplatser hyr vi ut på samma sätt som lägenheterna. Lägenhetsinnehavare prioriteras. Tänk på att fordonet som ska använda platsen ska vara samma typ som platsen är avsedd för tex. får endast bilar parkeras på bilplats. Bilplatsen sägs automatiskt upp i samband med uppsägning av lägenhet/lokal. Där efterfrågan är stor har vi bara möjlighet att erbjuda en bilplats per lägenhet trots att man ibland har behov av fler. I de områden där tillgången till bilplatser är god så går det bra att hyra flera samtidigt.
 • Borgen
 • Borgen kan i undantagsfall användas när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga. Skulder till Brogården AB ska alltid vara reglerade.
 • Prövning av borgensmannen
 • Vi gör sedvanliga kreditupplysningar på borgensmän. Det är borgensmannens betalningsförmåga både vid kreditgivningstillfället och på sikt som prövas. Vi beaktar även borgensmannens övriga ekonomiska förpliktelser. En borgensman ska med god marginal uppfylla hyresgästens ekonomiska skyldigheter (hyra, kostnad för onormalt slitage mm) - enligt avtalet. En borgensförbindelse accepteras endast om förbindelsen utgör en betryggande säkerhet för krediten. Vi försäkrar oss om att borgensmannen förstår innebörden och konsekvenserna av sitt åtagande. Vi lämnar därför ut skriftlig information där det framgår att: - Vi som fastighetsägare kan kräva hela betalningen av en eller flera borgensmän om borgen inte är begränsad - ett borgensåtagande finns kvar även efter en skilsmässa eller liknande från en person som man gått i borgen för - borgensmannens tillgångar inklusive bostaden kan behöva säljas.
 • Godkänd borgensman
 • Ska ha inkomst som efter skatt motsvarar minst fyra gånger månadshyran
 • Ska ha inkomst från anställning eller eget företagande
 • Ska kunna styrka inkomst de senaste 12 månaderna
 • Ska ej ha betalningsanmärkningar eller skulder
 • Ska vara skriven och bosatt i Sverige
 • Solidariskt eller delat ansvar
 • Finns det flera borgensmän för en och samma skuld har de vanligtvis ett solidariskt ansvar, det vill säga en för alla och alla för en. Långivaren kan kräva vem som helst av borgensmännen på hela beloppet om låntagaren inte betalar (Borgensmännen har sedan möjlighet att kräva pengar av varandra). Har borgensmännen förbehållit sig delad ansvarighet kan långivaren däremot inte kräva en enskild borgensman på mer än hans andel. Så här kan ett sådant åtagande lyda: "För fullgörandet av ovanstående skuldförbindelse på 200 000 kronor tecknas härigenom borgen, dock att vi inte svarar för mer än 100 000 kronor vardera."
 • Proprieborgen eller enkel borgen
 • Det finns två huvudtyper av borgen, proprieborgen och enkel borgen. En viktig skillnad ligger i när den som gått i borgen för någon annan kan bli skyldig att betala. Proprieborgen är mycket vanligt förekommande. Här kan fordringsägaren omedelbart kräva vem han vill av borgensmännen eller låntagaren, så fort han inte fått betalt. Borgensmannen har gått i borgen "såsom för egen skuld". Så här kan åtagandet lyda: "För fullgörandet av ovanstående skuldförbindelse på 200 000 kronor jämte ränta tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld, tills full betalning sker". 171027 Enkel borgen innebär att borgensmännen blir betalningsskyldiga först sedan kronofogden konstaterat att låntagaren inte kan betala. En nackdel är att skulden då kan ha vuxit kraftigt på grund av räntor och avgifter. Enkel borgen kan formuleras så här: "För fullgörandet av ovanstående skuldförbindelse på 200 000 kronor jämte ränta tecknas härigenom borgen."
 • Uppsägning och jämkning
 • Ett borgensåtagande kan inte sägas upp eller jämkas om inte långivaren frivilligt går med på det. Oftast krävs då en ny borgensman som långivaren kan acceptera. Undantaget är om långivaren gjort en mycket bristfällig kreditprövning av låntagaren eller borgensmannen. Samma gäller om långivaren utelämnat viktig information till borgensmannen. Då är det möjligt att få säga upp eller jämka åtagandet. För att få en sådan sak prövad kan du vända dig till http://www.arn.se Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Du kan också gå till tingsrätten.
 • Hyresavtal - specialregler
 • När det gäller borgen i samband med hyresavtal finns vissa specialregler. I övrigt gäller det mesta som sägs här också för borgen i samband med hyresavtal. En viktig skillnad är att borgensmannen får säga upp ett borgensåtagande för ett hyresavtal med nio månaders varsel. En uppsägning kan dock inte träda i kraft tidigare än två år efter hyrestidens början. Om hyresgästen har flyttat från bostaden upphör värdens fordran (preskriberas) efter två år, såvida inte värden dessförinnan lämnat in en stämningsansökan eller gjort en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Mer information om preskriptionsreglerna kan du få av din kommunala konsumentvägledare eller hos Hyresgästföreningen.
 • Om borgen måste betalas
 • Om borgensmannen blir tvungen att betala bör han eller hon se till att överta krediten. Då blir räntorna avdragsgilla i deklarationen. Den som tvingats att betala hela eller delar av ett lån har rätt att kräva tillbaka pengarna från låntagaren, så kallad regressrätt. Fordran preskriberas dock efter tio år, om inte preskriptionen avbryts innan dess. Men oftast finns det inga pengar att hämta. Om det finns flera borgensmän och de har ett solidariskt ansvar har de regressrätt mot varandra.
 • Bostadskö
 • För att ställa sig i vår bostadskö gör du en intresseanmälan via vår hemsida, under fliken hyresfastigheter. Du måste ha ett svenskt personnummer. Brogården kommunicerar i huvudsak med alla bostadssökande via e-post och telefon. Det fordras därför av dig som sökande att uppge korrekta kontaktuppgifter. Du kan registrera dig från den dag du fyller 16 år och söka bostad när du fyllt 18 år. Vem som erbjuds en lägenhet avgörs främst av vilken plats personen har i bostadskön. Din kö plats är personlig och kan inte överlåtas. Tänk på att din köplats tas bort när du fått en lägenhet. Det gäller även vid lägenhetsbyte. Köplatsen tas bort redan när du tackat ja muntligt till ett erbjudet lägenhetskontrakt. Om du vill fortsätta stå i kö är du välkommen att ställa dig som sökande igen.
 • Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på info@brogarden.com för att registrera din intresseanmälan.
 • Enligt personuppgiftslagen (1998:204) ska du som registrerar dig hos oss lämna ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Personuppgiftslagen (1998:204) kommer att ersättas av nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018 och syftet med den är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom Europeiska unionen. Med behandling avses här insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning inom vår kundserviceverksamhet. Du har möjlighet att begära ut din information från oss kostnadsfritt en gång per år samt om det är några felaktigheter få den rättad. Du intygar också att de uppgifter du har lämnat är riktiga samt är även införstådd med att Brogården Bostads AB kommer att ta kreditupplysning om du söker fordonsplats och inte redan är hyresgäst i bolaget.
 • Dina rättigheter/skyldigheter
 • Rättigheter
 • Som hyresgäst med gällande kontrakt har du en rad rättigheter. De kan sammanfattas med följande tre punkter:
 • Snabb och professionell service
 • Trygghet och kvalitet i boendet
 • Bra miljö inomhus och utomhus 
 • Vi gör allt vi kan för att uppfylla dina rättigheter som boende hos oss. Om vi inte lever upp till de här punkterna är vi tacksamma om du meddelar oss det. Ring felanmälan och berätta eller skicka oss ett mail.
 • Skyldigheter
 • Som hyresgäst har du också en rad skyldigheter gentemot oss som hyresvärd, för att få rätten att hyra och använda lägenheten.
 • Betala hyran i tid
 • Det är viktigt att hyran betalas i tid. Om du inte betalar hyran i tid, senast sista vardagen i månaden, skickas en påminnelse ut. Betalas inte hela skulden vid påminnelsen går ärendet vidare till kronofogdemyndigheten för ansökan om avhysning. Tänk på att upprepade förseningar med hyresinbetalningar kan innebära att hyresavtalet sägs upp. Om du av någon anledning inte kan betala hyran i tid är det viktigt att du genast kontaktar oss.
 • Ta väl hand om din lägenhet
 • Du ska ta hand om ditt hem på ett bra sätt – hålla rent och snyggt och vara varsam så att interiören inte utsätts för orimligt slitage.
 • Stör inte dina grannar
 • Att bo i lägenhet, innebär att bo nära andra. Ofta har man olika vanor och tidsrytm, därför är det viktigt att ta hänsyn till varandra – både i lägenheten, i gemensamma utrymmen och på gården. Kom ihåg att du som kontraktsinnehavare även har ansvar för de gäster som besöker dig.
 • Anmäl omedelbart fel till oss
 • När något är fel i din lägenhet, tex om du upptäcker en vattenskada eller skadedjur, så är det din skyldighet att meddela oss så fort som möjligt så att skadan inte förvärras.
 • Fel & skador
 • Gör en felanmälan snarast om det blir ett fel eller en skada på lägenheten. Vissa saker ansvarar du själv för, exempelvis byta glödlampor eller göra rent golvbrunnar & vattenlås.
 • Vissa andra tjänster ingår i hyran
 • Reparation av spis, kylskåp eller frys
 • Rensning av stopp i avloppet om felet är i ledningarna. Hyresgästen är skyldig att själv kontrollera och rensa vattenlås i första hand.
 • Reparation av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten.
 • Om det visar sej att felet orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan du dock själv få stå för reparationskostnaden. Felanmälan hittar du på vår hemsida.
 • Grundkrav
 • Uppfyller du inte grundkraven kan du inte få ett hyresavtal hos oss. Vi förbehåller oss rätten att fritt välja hyresgäst.
 • Du ska vara myndig
 • För att få ett hyresavtal ska du ha fyllt 18 år.
 • Du ska ha svenskt personnummer
 • För att söka lägenhet och skriva avtal måste du ha ett svenskt personnummer.
 • Du ska uppfylla Brogårdens krav på inkomst
 • Du ska skriftligen inkomma med intyg om nettoinkomst som är minst hyran + normalbelopp/månad. Nettoinkomsten ska sträcka sig minst 6 månader efter avtalsdatum. (Normalbelopp är det belopp som Kronofogden beslutat om att man ska ha kvar efter att hyran är betald och som ska täcka dina vanliga levnadskostnader).
 • Du ska ha godkända inkomster och bidrag
 • Nedanstående inkomster är godkända för att skriva hyresavtal med oss. Dessa ska skriftligen styrkas och vi kan komma att begära in lönespecifikationer och/eller utbetalningsavier eller beslut en (1) månad retroaktivt. Med nettoinkomst menar vi försörjning, efter skatt, i minst 6 månader efter avtalsdatum genom; 
 • Tillsvidareanställning
 • Annan typ av anställning
 • Visstidsanställning/vikariat/tillfälligt arbete/provanställning/projektanställning
 • A-kassa Minst 180 dagar kvar att få ut a-kassa
 • Aktivitetsersättning eller sjukersättning
 • Förtidspensionär
 • Pension eller åldersförsörjningsstöd
 • Övriga ersättningar Graviditetsersättning, sjukersättning och handikappersättning.
 • Kapitalinkomst
 • Räntor eller avkastning på eget kapital räknas som inkomst (ej likvida medel på bankkonto). 
 • Godtagbara bidrag
 • Bostadstillägg – För pensionärer
 • Bostadsbidrag och underhållsstöd – För ensamstående föräldrar och ungdomar under 29 år.
 • Studielån och studiebidrag – För högskolestudenter
 • Barnbidrag – För hemmavarande barn upp till 16 år.
 • Försörjningsstöd eller etableringsersättning – Styrkt av kommun.
 • Brogårdens krav gällande skulder och betalningsanmärkningar
 • Brogården tar kreditupplysning på alla som blir aktuella för ett hyresavtal på lägenhet.
 • Du får inte ha någon skuld till Brogården eller annan hyresvärd.
 • Du får inte ha någon oreglerad skuld eller betalningsanmärkning från de senaste 12 månaderna.
 • Om du har reglerat en skuld hos Kronofogden ska kvitto på inbetalning visas upp innan du tackar ja på ett lägenhetserbjudande.
 • Om du som bostadssökande har skulder och/eller betalningsanmärkningar äldre än 12 månader sker en individuell prövning. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar, ålder på dessa, storlek på skulden samt om skulden är betald. Har du påbörjat en avbetalningsplan (skuldsanering) och bor hos oss, har du bara möjlighet att hyra en billigare lägenhet. 
 • Du ska bo och vara folkbokförd i lägenheten
 • Den som står på hyresavtalet ska bo och vara folkbokförd i lägenheten. För gymnasieelever där vårdnadshavare står på avtalet görs särskild prövning.
 • Du ska ha gällande hemförsäkring
 • Från och med avtalsdatum ska du ha en gällande hemförsäkring.
 • Du kan enbart ha ett (1) hyresavtal för lägenhet hos Brogården
 • För att få ett nytt lägenhetsavtal hos Brogården ska alla tidigare lägenhetsavtal sägas upp.
 • Du ska ha skött din relation med Brogården de senaste 2 åren
 • Om du har misskött din relation med Brogården under de två senaste åren nekas du att skriva avtal. Vid misskött relation spärras du dessutom från att göra intresseanmälningar på Brogårdens lägenheter under två års tid. Med misskött relation räknas:
 • olovlig andrahandsuthyrning
 • allvarliga störningar mot andra hyresgäster
 • vanvård av lägenhet
 • hot eller våld mot Brogårdens personal som lett till polisanmälan
 • verkställd avhysning
 • övergiven lägenhet
 • osant intygande
 • Du ska uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd
 • När du är aktuell för att skriva avtal ska du inkomma med goda referenser från tidigare hyresvärd. Är du redan hyresgäst hos Brogården gör vi intern kontroll av hyresinbetalningar och skötsel.
 • Hyresavin
 • Avisering
 • Vi aviserar 4 gånger per år och då skickar vi ut hyresavier för 3 månader åt gången.
 • Betalning
 • Hyran betalas i förskott och ska vara oss tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. Din grundhyra står i hyreskontraktet och där ser du också vad som ingår. Du är skyldig att betala hyran i tid även om du inte har någon avi. Se mer info under Dina rättigheter/skyldigheter From 1 november 2017 har vi skärpt kontrollen av OCR-nummer, vilket innebär att rätt OCR-nummer måste anges. Vid sen betalning debiteras ni en dröjsmålsränta som är 8% över gällande referensränta.
 • Autogiro
 • Med autogiro dras hyresbeloppet automatiskt från ditt konto och förs över till mottagaren. Kom igång med autogiro genom att kontakta oss på ekonomi@brogarden.com för att få en blankett.
 • Hyresavtalet
 • Från det att Brogården har kontaktat dig via telefon eller mejl om att du tilldelats lägenheten, har du 7 (sju) arbetsdagar på dig att skriva under hyresavtalet. Det är ditt ansvar att vara tillgänglig när du tackat ja till en lägenhet. Undantag gäller endast om du i förväg meddelat Brogården att det inte är möjligt på grund av speciella omständigheter. Brogården har rätt att annullera avtalet och erbjuda lägenheten till nästa i kön om du inte skrivit under hyresavtal inom överenskommen tid. Skulle du som tackat ja ångra dig och du inte har undertecknat avtalet så annulleras det. Har vi skrivit ut avtalet har din kö plats nollställts och du har inte möjlighet att få tillbaka din kö plats. Du måste åter aktivera dig i bostadskön med intresseanmälan på vår hemsida. Har du skrivit på avtalet och ångrar dig gäller ordinarie uppsägningsregler. 
 • EFTER ATT DU SKRIVIT UNDER DITT AVTAL
 • I samband med avtalstecknandet får du som ny hyresgäst information om vad som gäller innan och under boendetiden. Har du frågor om ditt boende efter du skrivit avtal kan du kontakta oss på telefon 063-51 40 40 eller info@brogarden.com 
 • Visning
 • Om du är en av de som får ett erbjudande får du information om att gå på visning av lägenheten. Antingen visas lägenheten av nuvarande hyresgäst eller av Brogården. Information om detta hittar du i det erbjudande som du fått via e-post eller brev beroende på vilka inställningar du valt för kontaktsätt. Det är ditt ansvar att kontakta angiven kontaktperson och boka tid för visning. Avflyttande hyresgäst är skyldig att vara behjälplig med att visa lägenheten. Du måste tacka JA eller NEJ på erbjudandet innan sista svarsdagen som anges, vilket normalt är 6 dagar efter det att erbjudandet skickats ut. Svarar du inte alls räknas ditt svar som EJ SVAR och svarar du inte på tre erbjudanden tas din plats i bostadskön bort. Du måste då göra en ny intresseanmälan via vår hemsida. Är det Brogården som visar lägenheten blir du erbjuden visning till ett bestämt datum och då måste du via mejl eller telefon, minst 2 timmar innan visningen, anmäla om du eller ditt ombud kommer på visningen. Om du eller ditt ombud inte kommer på en visning du anmält dig på tas du bort ur vårt kösystem.
 • Tilldelning
 • Den person som står först i kö och som uppfyller Brogårdens grundkrav tilldelas lägenheten. Har du blivit erbjuden lägenheten måste du inom 2 arbetsdagar kunna styrka att du har en inkomst som uppfyller Brogårdens inkomstkrav. Kan du inte styrka detta vid överenskommen tid erbjuds lägenheten till nästa person i turordningen. 
 • Om ni är två som ska stå på hyresavtalet
 • Om både du och din partner vill stå på avtalet måste du registrera din partner som medsökande innan intresseanmälan. Detta är speciellt viktigt i de fall då er sammanräknade inkomst krävs för att få ett hyresavtal. Registrera din partner som medsökande eller dig som medsökande till din partner i samband med att ni aktiverar er i Brogårdens bostadskö eller ange detta i efterhand via mail. För att kunna stå som medsökande ska du vara make/maka/registrerad partner eller ska leva sammanboende under äktenskapslika former. I undantagsfall kan vårdnadshavare stå med på avtalet. Individuell prövning görs.
 • Skrivas in på befintligt hyresavtal
 • För att en person ska kunna skrivas in på ett befintligt hyresavtal ska något av följande gälla
 • att personen är make/maka eller registrerad partner
 • att personerna varit sammanboende enligt folkbokföringsregistret i minst tre (3) år och lever under äktenskapliga förhållanden
 • Den tillkommande personen ska uppfylla Brogårdens grundkrav. Köplats för den person som läggs till i ett befintligt avtal nollställs.
 • Korttidskontrakt
 • Med ett korttidskontrakt får du inget besittningsskydd utan kan tvingas flytta efter uppsägning med en kalendermånads uppsägningstid. Avtal gällande avstående från besittningsskydd ska undertecknas vid avtalsskrivandet och godkännas av hyresnämnden. Lägenheterna hyrs ut i befintligt skick och enbart nödvändiga reparationer utförs.
 • Lokal
 • Val av hyresgäst görs utifrån lämplighet, det vill säga inte baserat på köplats. Följande kriterier ska uppfyllas:
 • Det ska finnas underlag för att verksamheten ska bära sej.
 • Lokalen ska vara anpassad för verksamheten (till exempel med avseende på storlek, ventilation, brandsäkerhet mm)
 • Lokalbyte
 • Har du behov av större/mindre lokal och har ett hyresavtal med Brogården ta då kontakt med oss för att ta reda på om det finns möjlighet till byte och vilka regler som gäller.
 • Lägenhetsbyte
 • Har du ett hyresavtal med Brogården kan du byta din hyresrätt mot:
 • - Annan hyresrätt
 • - Villa (kopia av köpekontrakt ska bifogas ansökan)
 • - Bostadsrätt (kopia av köpekontrakt ska bifogas ansökan)
 • Förutsättningen för lägenhetsbyte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt.
 • Ansökan om lägenhetsbyte skall vara undertecknad av båda parter och vara oss tillhanda minst tre månader före det månadsskifte då bytet planeras äga rum. Den du byter med ska uppfylla våra grundkrav. Din plats i bostadskön tas bort vid lägenhetsbyte.
 • Lägenheterna besiktas och eventuella skador betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske. Om ett byte genomförs på oriktiga uppgifter kan hyresrätten förverkas, dvs grund för uppsägning av de kontrakt som är tecknade med oss. Avtalen måste vara påskrivna senast 2 veckor innan tidpunkten för bytet.
 • Bilplats följer inte automatiskt med vid byten av lägenhetskontrakt.
 • Blankett för lägenhetsbyte kan beställas via mail från oss på info@brogarden.com
 • Nyproduktion
 • Vid nyproduktion kan det gälla andra förutsättningar för uthyrning. Titta på vår hemsida för information om intresseanmälan och vad som gäller för just det området.
 • När du inte kan betala
 • Kontakta oss INNAN hyran förfallit till betalning och förklara din situation. I samråd med oss kan vi till viss mån godkänna framflyttat förfallodatum eller att en avbetalningsplan upprättas. Enligt lag förverkas rätten till att hyra lägenheten om fakturan inte är betald inom 8 dagar efter sista inbetalningsdag.
 • Om du inte betalat hyran i tid skickar vi ut en påminnelse. Betalas inte hela skulden vid påminnelsen går ärendet vidare till kronofogdemyndigheten för ansökan om avhysning.
 • Kostnader i samband med försent betald hyra och andra kostnader:
 • Försenad betalning av hyra och faktura kostar extra. Dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen efter att förfallodagen passerat. Andra kostnader som kan påförs vid obetald hyra/faktura visas här nedan.
 • - Påminnelseavgift.
 • - Ansökan om avhysning till kronofogden.
 • - Verkställighet avhysning
 • Betalar du hyran försent vid upprepade tillfällen kan en uppsägning av hyresrätten bli aktuellt. Då skickas ärendet vidare till kronofogden för avhysning.
 • Obligatorisk hemförsäkring
 • För att få hyra lägenhet hos oss måste du ha en gällande hemförsäkring. Gäller valfritt försäkringsbolag.
 • Separation
 • Separation - en part på avtalet
 • Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst tre år, kontroll sker mot folkbokföringen. Plats i bostadskö tas bort för den som tar över hyresavtalet. Hyresgästen som övertar hyresavtalet ska uppfylla Brogårdens grundkrav. Din nya adress måste alltid anges då du vill överlåta avtalet.
 • Separation – två parter på avtalet
 • Om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp avtalet. Han/hon har tre månaders uppsägningstid gentemot den andra parten. Den kvarboende parten måste kontakta Brogården om han/hon vill bo kvar i lägenheten. I samband med separationen görs en bedömning om den part som ska bo kvar uppfyller Brogårdens grundkrav.
 • Uppsägning
 • Kontakta oss på info@brogarden.com om du önskar säga upp din lägenhet eller bilplats. Vi skickar då ut en uppsägningsbekräftelse som du ska fylla i, skriva under och returnera till oss. Uppsägningstiden av lägenhet och bilplats är 3 månader (räknas från och med kommande månadsskifte). Vid dödsfall är uppsägningstiden 1 månad. Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast den sista dagen i månaden för att räknas som uppsagd aktuell månad.
 • Om det finns två parter på avtalet och den ena säger upp avtalet, sägs hela avtalet upp. Om den andra parten vill behålla avtalet måste denne omgående kontakta oss och göra anspråk på lägenheten. Den kvarboende parten måste uppfylla våra grundkrav.
 • Vid uppsägning bokas besiktning i god tid innan avflytt (se kontaktuppgifter på uppsägningsbekräftelse).
 • Uppsägningstid
 • - För bostäder gäller tre kalendermånaders uppsägningstid med undantag för dödsbo till avliden kund som har rätt att säga upp avtalet med en kalendermånads uppsägningstid.
 • - För biluppställningsplats gäller 6 månaders uppsägningstid.
 • - För lokaler gäller den avtalade uppsägningstiden före avtalstidens utgång
 • Flyttstädning
 • Vi flyttstädning ska en grundlig städning göras. En bra checklista finns på: https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/flytta/flyttstadning/
 • Om inte städningen är godkänd vid avflyttsbesiktning ges ett tillfälle att åtgärda städning själv, sedan skickas en städfirma om det fortfarande inte är godkänt. Städfirma kan även tillkallas direkt. 
 • Störning
 • Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. Det är viktigt att ta till sig en grannes upplevelse av störning. Hyreslagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse, riskerar att bli uppsagd från lägenheten.
 • Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som tex trappa, hiss och tvättstuga.
 • Förvarna gärna dina grannar om du ska ha en bjudning.
 • Läs gärna mer om störningar i boendet på Hyresgästföreningens hemsida .
 • Några exempel:
 • Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som tex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller ha volymen på Tv:n alltför hög.
 • Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av tex besökare till lägenheten.
 • Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.
 • En enkel tumregel kan vara att ingenting skall höras till grannarna. Detta gäller dygnet runt men är speciellt angeläget från klockan 22 till klockan 07 eftersom man skall kunna sova ostört.
 • Att bo i ett flerfamiljshus innebär att man måste acceptera ljud från grannarna som hör till ett normalt liv. Vilka ljud som hör till det är dock individuellt. Någon kan tycka att öva på ett instrument flera timmar per dag är helt normalt medans grannen tycker det är väldigt störande.
 • Blir du störd? Gör så här:
 • VID ALLVARLIGA OLYCKOR ring 112
 • Blir du störd av allvarliga lägenhetsbråk med tex slagsmål och misshandel bör du ringa 112 omedelbart. Det är viktigt att du ringer! Det kan innebära att du hjälper någon som råkar illa ut.
 • I annat fall börja med att kontakta berörd granne, knacka på och be de hålla nere volymen. Känner du dig hotad i den situtionen - ring 112. Om inte boende tystnar trots tillsägelse finns journummer att ringa längst ner på denna sida. Det går även bra att göra en felanmälan via vår hemsida där du detaljerat beskriver dag tid samt var störningen bestått av. Beroende på störningens art tar vi tag i det på olika sätt.
 • Brottslig verksamhet i lägenheten
 • Att bedriva någon form av brottslig verksamhet i lägenheten har tagits upp som en enskild förverkande grund i Jordabalk (1970:994) 12 kap 42§ 9 stycket. Detta är sannolikt något som är störande för boende i omgivningen också. Den främsta anledningen till detta är att hyresvärden ska ha en möjlighet att säga upp avtalet då hyresvärden annars kan göra sig skyldig till medverkan till brott.
 • Överlåtelse
 • För att överlåta ditt hyresavtal måste du ha ett godtagbart skäl. Överlåtelse kan ske tidigaste två kalendermånader efter det att en komplett ansökan är Brogården tillhanda. För att överlåtelse av hyresavtal ska godkännas måste den som övertar avtalet uppfylla våra grundkrav. Kontraktet kan aldrig överlåtas på inneboende. För att överlåtelsen ska godkännas ska du som överlåter kontraktet inte längre använda lägenheten. Du kan därför inte överlåta kontraktet och samtidigt bo kvar i lägenheten. En inneboende har inte rätt att ta över hyresavtalet. En vän klassas aldrig som närstående. Kontroller mot folkbokföringsregistret kan komma att tas efter att bytet skett. Godtagbara skäl till överlåtelse av hyresavtal är:
 • Separation
 • Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst tre år, kontroll sker mot folkbokföringen. Plats i bostadskö tas bort för den som tar över hyresavtalet. Hyresgästen som övertar hyresavtalet ska uppfylla Brogårdens grundkrav. Din nya adress måste alltid anges då du vill överlåta avtalet.
 • Dödsfall
 • Vid dödsfall där den bortgångne står ensam på hyresavtalet kan den kvarboende överta hyresavtalet om den kvarstående varit folkbokförd på samma adress under minst två år eller haft för avsikt att sammanbo tillsvidare. Make/maka eller registrerad partner kan alltid överta avtalet förutsatt att våra grundkrav uppfylls.
 • Blankett för överlåtelse kan beställas via mail från oss på info@brogarden.com

Felanmälan

Här gör du som bor i våra hyresfastigheter felanmälan. En felanmälan görs till exempel om någon av dina vitvaror går sönder, om du har fått stopp i avloppet, tvättmaskinerna är ur funktion och liknande.

Fyll i alla uppgifter så utförligt som möjligt.

Nyckelupplåsning eller störningsjour ring: 

PD Bevakning AB

De debiterar er som hyresgäst en kostnad för att få lägenheten upplåst.

Akuta situationer

Vid akuta situationer såsom vattenläcka och eller dylikt, efter kontorstid ringer ni

Skicka felanmälan/ störning

Adress

Får huvudnyckel användas?
Får huvudnyckel användas?
Finns djur i lägenheten?
Djur i lägenheten

Beskriv ditt ärende

*Obligatoriska fält