Hagvägen 18

Fastigheten som betstår av 3 byggnader är belägen i Odenskogs industriby, med adress Hagvägen 18 Östersund.